22:55 ICT Thứ tư, 14/11/2018

Giới thiệu»Thông tin chi tiết

Logo CLB

Thông tin chi tiết về CLB

Chúng tôi đưa ra kế hoạch này vì mỗi chúng ta, ai cũng biết rằng, vẫn còn rất, rất nhiều những hoàn cảnh éo le xung quanh chúng ta, họ đang vật lộn với cuộc sống chỉ nhằm mục đích đơn giản là tồn tại. Và..họ cần những tấm lòng nhân ái của chúng ta, cần những bàn tay có thể cứu vớt họ.

 

Gửi bài viết

Thành viên tiêu biểu các chi nhánh năm 2012