21:00 ICT Thứ tư, 12/12/2018

Tài chính

Danh sách ủng hộ Nhân Ái Tâm Thanh tháng 03 năm 2017

Thứ hai - 15/05/2017 08:14

 Trong tháng 3/2016  Nhân Ái Tâm Thanh đã  nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái.

1.Trần Thị Bích ( Bạn Cô Vinh )                                    300.000

2. Hoàng Thị Hương  ( Bạn Cô Vinh)                            1.000.000

3. Cán bộ Trung tâm TVPL cho người chưa thành niên 2.300.000

Tổng thu:                                                            3.600.000

Tồn tháng 3 chuyển sang:                                 50.261.000

Tổng số :                                                            53.861.000 đ

Đã chi:  1)  Cơm từ thiện BV Nhi TƯ 100 suất cơm x 25.000 đ =    2.500.000 đ

               2) Ủng hộ Cặp lá yêu thương (mã số HY 001-01)               :600.000 đ

Tổng số chi:                                                                                                3.100.000

Còn lại:         53.861.000 đ – 3.100.000đ = 50.761.000

Trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ và các thành viên câu lạc bộ Nhân Ái Tâm Thanh.

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

         

           Thủ quỹ                                                                           Kế toán               

                        

 

 

 Trần Thị Kim Oanh                                                   Nguyễn Thi Tuyến Nhung

--------------------------------------------------------------------

Danh sách ủng hộ Quỹ Nhân Ái Tâm Thanh

tháng 2/2017

 Trong tháng 2/2016  Nhân Ái Tâm Thanh đã  nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái.

1.Bùi Thị Kim Oanh ( bạn Bác Thanh)                            300.000

2. Nguyễn Thị Vân ( Bạn Trần Oanh)                               200.000

3. Bác sỹ bệnh viện Nhi                                                      500.000

4. Minh Anh                                                                         500.000

5. Minh Tuyết                                                                       500.000

6. Nguyễn Thị Lan                                                                300.000

7. Cán bộ Trung tâm TVPL cho người chưa thành niên 4.100.000

Tổng thu:                                                            6.900.000

Tồn tháng 1 chuyển sang:                                 45.111.000đ

Tổng số :                                                            52.011.000 đ

Đã chi:  1)  Cơm từ thiện BV Nhi TƯ 100 suất cơm x 25.000 đ =    2.500.000 đ

               2) Ủng hộ Cặp lá yêu thương (mã số HY 001-01)               :600.000 đ

Tổng số chi:                                                                                                3.100.000

Còn lại: 52.011.000 đ – 3.100.000đ = 48.911.000

Trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ và các thành viên câu lạc bộ Nhân Ái Tâm Thanh.

 

--------------------------------------------------------------------

Danh sách ủng hộ Quỹ Nhân Ái Tâm Thanh

tháng 1/2017

 Trong tháng 1/2017  Nhân Ái Tâm Thanh đã  nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái.

.Cán bộ Trung tâm TVPL cho người chưa thành niên   2.600.000 đ

Tổng thu:                                                            2.600.000

Tồn tháng 12 chuyển sang:                               45.611.000đ

Tổng số :                                                            48.211.000 đ

Đã chi:  1)  Cơm từ thiện BV Nhi TƯ 100 suất cơm x 25.000 đ =    2.500.000 đ

               2) Ủng hộ Cặp lá yêu thương (mã số HY 001-01)               :600.000 đ

Tổng số chi:                                                                                                3.100.000

Còn lại: 48.211.000đ – 3.100.000đ = 45.111.000đ

Trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ và các thành viên câu lạc bộ Nhân Ái Tâm Thanh.

--------------------------------------------------------

Danh sách ủng hộ Quỹ Nhân Ái Tâm Thanh

tháng 10/2016

 Trong tháng 10/2016  Nhân Ái Tâm Thanh đã  nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái.

1. Nguyễn Thị Lan                                                 300.000 đ

2. Lê Thị Kim Hạnh                                                  1.000.000

3. Nguyễn Thị Vân ( Bạn Trần Oanh)                     100.000 đ

4. Cá nhân ủng hộ bão lụt miền trung (11 người)   5.000.000 đ

5. Thành viên trung tâm TVPL                                  2.400.000 đ

Tổng thu:                                                            12.000.000 đ

Tồn tháng 9 chuyển sang:                                41.511.000 đ

Tổng số :                                                            53.511.000 đ

Đã chi:  1)  Cơm từ thiện BV Nhi TƯ 100 suất cơm x 25.000 đ =    2.500.000 đ

              2) Ủng hộ bão lụt miền trung                                     :         10.300.000 đ

             3) Ủng hộ Cặp lá yêu thương (mã số HY 001-01)                         :600.000 đ

Tổng số chi:                                                                            13.400.000 đ

Còn lại: 53.511.000đ – 13.400.000đ = 40.111.000đ

Trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ và các thành viên câu lạc bộ Nhân Ái Tâm Thanh.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Danh sách ủng hộ Quỹ Nhân Ái Tâm Thanh

tháng 11/2016

 Trong tháng 11/2016  Nhân Ái Tâm Thanh đã  nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái.

1. Nguyễn Thị vân (bạn Trần Oanh)                    100.000 đ

2. Nguyễn Minh Anh                                                 500.000 đ

3. Nguyễn Minh Tuyết                                              500.000 đ

4. Công ty Cổ phần và xây dựng nội thất Remak  1.000.000 đ

5. Nguyễn Thị Thành (bạn C.Côi)                           2.000.000 đ

6. Nguyễn Thị Hà (bạn B.Hải)                                 1.000.000 đ

7. Bùi Thị Hải                                                            1.000.000 đ

8. Võ Thị Hải (bạn C.Thanh)                                   3.300.000 đ

9. Trần Thị Vinh (bạn Trần Oanh)                         1.500.000 đ

10. Nguyễn Thị Mỹ (bạn Trần Oanh)                     300.000 đ

11. Bùi Thị Dung Huyền (TANDTC)                     1.000.000 đ

12. Vũ Lê Khánh (Con gái em Hạnh)                    500.000 đ

13. Doãn Thị Mỹ (bạn C.Bắc)                                500.000 đ    

14. Chị Hương (bạn C.Nhung)                               200.000 đ

15. Chị Hương (bạn C.Vinh)                                  200.000 đ               

16. Chị Hảo (bạn C.Vinh)                                      100.000 đ

17. Võ Hải (bạn C.Thanh)                                      3.000.000 đ

18. Cán bộ Trung tâm TVPL cho người chưa thành niên 4.600.000 đ

Tổng thu:                                                            21.300.000 đ

Tồn tháng 10 chuyển sang:                              40.111.000 đ

Tổng số :                                                            61.411.000 đ

Đã chi:  1)  Cơm từ thiện BV Nhi TƯ 100 suất cơm x 25.000 đ =    2.500.000 đ

              2) Ủng hộ áo ấm chương trình Đông ấm vùng cao    :          13.200.000 đ

          3) Ủng hộ Cặp lá yêu thương (mã số HY 001-01)                            :600.000 đ

Tổng số chi:                                                                            16.300.000 đ

Còn lại: 61.411.000đ – 16.300.000đ = 45.111.000đ

Trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ và các thành viên câu lạc bộ Nhân Ái Tâm Thanh.

------------------------------------------------------------

Danh sách ủng hộ Quỹ Nhân Ái Tâm Thanh

tháng 12/2016

 Trong tháng 12/2016  Nhân Ái Tâm Thanh đã  nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái.

1.  Nguyễn Khánh Lý ( con gái cô Thoa)             500.000 đ

2.Cán bộ Trung tâm TVPL cho người chưa thành niên3.100.000

Tổng thu:                                                            3.600.000

Tồn tháng 11 chuyển sang:                               45.111.000 đ

Tổng số :                                                            48.700.000 đ

Đã chi:  1)  Cơm từ thiện BV Nhi TƯ 100 suất cơm x 25.000 đ =    2.500.000 đ

               2) Ủng hộ Cặp lá yêu thương (mã số HY 001-01)               :600.000 đ

Tổng số chi:                                                                                                3.100.000

Còn lại: 49.811.000đ – 3.100.000đ = 45.611.000đ

Trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ và các thành viên câu lạc bộ Nhân Ái Tâm Thanh.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết

Những tin cũ hơn

 

Gửi bài viết

Thành viên tiêu biểu các chi nhánh năm 2012