02:00 ICT Thứ hai, 10/12/2018

Chiến dịch Mùa Hè Xanh

Thông tin về Chiến dịch Mùa Hè Xanh 2013 "Chắp cánh ước mư vùng cao III"- CLB Nhân Ái miền Bắc

Thứ ba - 02/07/2013 15:37
Mùa hè xanh là chiến dịch lớn, được CLB Nhân Ái tổ chức thường niên. Với mục đích chung tay góp sức, tạo nên những đóng góp tích cực cho đồng bào và nhân dân các vùng khó khăn. Mùa hè xanh 2013 với tiếp nối thành công chương trình xây dựng nông thôn mới, CLB Nhân Ái miền Bắc với sự kết hợp của 3 chi nhánh Nhân Ái Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam mong muốn đóng góp thiết thực cho đồng bào các dân tộc tại Nhất Tiến, Bắc Sơn, Lạng Sơn.

CÂU LẠC BỘ NHÂN ÁI

 

HỒ SƠ

CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH 2013

“CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ VÙNG CAO III”


 

Thôn Tiến Hậu, xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Từ ngày 08/07/ đến ngày 17/07/2013


 

Mục lục

Trang

1.     Thư ngỏ

2

2.     Tổng quan về chiến dịch

4

3.     Giới thiệu về địa phương

8

4.     Giới thiệu về đơn vị tổ chức

9

5.     Kế hoạch chi tiết thực hiện tại địa phương

13

6.     Dự trù kinh phí

23

7.    Các thông tin về quyền lợi, cách thức tham gia và liên hệ

24


 

CÂU LẠC BỘ NHÂN ÁI

CLB NHÂN ÁI MIỀN BẮC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Mời tài trợ chiến dịch

“Mùa hè xanh 2013” tại thôn Tiến Hậu, xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

 


 

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2013

THƯ NGỎ

CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN MÙA HÈ XANH 2013

“Chắp cánh ước mơ vùng cao III”

Thôn Tiến Hậu (Cô Kê), xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn


 

Kính gửiQuý cơ quan, doanh nghiệp, các cô, chú, anh, chị và các bạn có lòng hảo tâm.

Lời đầu tiên, cho phép CLB Nhân Ái xin được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe và thành đạt tới quý cơ quan, anh chị, quý mạnh thường quân. Được biết quý mạnh thường quân rất quan tâm đến các công tác xã hội cũng như các hoạt động thiện nguyện, ủng hộ và giúp đỡ các vùng đồng bào khó khăn của tổ quốc. Vì vậy, chúng tôi gửi thư mời này đến quý cơ quan, quý nhà hảo tâm và các anh chị với mong muốn được sự ủng hộ, tài trợ và sự chung tay giúp đỡ cho chương trình.

Chiến dịchTình nguyện “Mùa Hè Xanh 2013” là chiến dịch tình nguyện của tuổi trẻ cả nước, đây cũng là chương trình định kỳ hàng năm của CLB Nhân Ái miền Bắc với tên gọi “Chắp cánh ước mơ vùng cao” được tổ chức nhằm mục đích phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia các công tác xã hội như: “xây dựng nông thôn mới”, “tiếp sức đến trường”, … góp phần tạo lợi ích thiết thực, chia sẻ những khó khăn với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên cả nước, phát huy mối quan hệ tốt đẹp giữa các dân tộc, tạo sự gắn kết giữa các thanh niên tình nguyện.

Chiến dịch Tình nguyện “Mùa Hè Xanh 2013”dự kiến tổ chức từ ngày 05 tháng 07 năm 2013 đến ngày 14 tháng 07 năm 2013 tại thôn Tiến Hậu (Cô Kê), xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Để chiến dịch được diễn ra thành công tốt đẹp, mang lại nhều lợi ích và ý nghĩa, CLB Nhân Ái rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ, ủng hộ về mặt vật chất và tinh thần từ quý cơ quan, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn !


 

TM. CLB NHÂN ÁI MIỀN BẮC

PHÓ TỔNG PHỤ TRÁCH


 

 

Vũ Thị Thảo (Đã ký)


 

 

 

TỔNG QUAN VỀ CHIẾN DỊCH

THƯ NGỎ

 

CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN MÙA HÈ XANH 2013

“Chắp cánh ước mơ vùng cao III”

Thôn Tiến Hậu (Cô Kê), xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

 

Kính gửi: Quý cơ quan, doanh nghiệp, các cô, chú, anh, chị và các bạn có lòng hảo tâm.

Lời đầu tiên, cho phép CLB Nhân Ái xin được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe và thành đạt tới quý cơ quan, anh chị, quý mạnh thường quân. Được biết quý mạnh thường quân rất quan tâm đến các công tác xã hội cũng như các hoạt động thiện nguyện, ủng hộ và giúp đỡ các vùng đồng bào khó khăn của tổ quốc. Vì vậy, chúng tôi gửi thư mời này đến quý cơ quan, quý nhà hảo tâm và các anh chị với mong muốn được sự ủng hộ, tài trợ và sự chung tay giúp đỡ cho chương trình.

Chiến dịchTình nguyện “Mùa Hè Xanh 2013” là chiến dịch tình nguyện của tuổi trẻ cả nước, đây cũng là chương trình định kỳ hàng năm của CLB Nhân Ái miền Bắc với tên gọi “Chắp cánh ước mơ vùng cao” được tổ chức nhằm mục đích phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia các công tác xã hội như: “xây dựng nông thôn mới”, “tiếp sức đến trường”, … góp phần tạo lợi ích thiết thực, chia sẻ những khó khăn với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên cả nước, phát huy mối quan hệ tốt đẹp giữa các dân tộc, tạo sự gắn kết giữa các thanh niên tình nguyện.

Chiến dịch Tình nguyện “Mùa Hè Xanh 2013”dự kiến tổ chức từ ngày 05 tháng 07 năm 2013 đến ngày 14 tháng 07 năm 2013 tại thôn Tiến Hậu (Cô Kê), xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Để chiến dịch được diễn ra thành công tốt đẹp, mang lại nhều lợi ích và ý nghĩa, CLB Nhân Ái rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ, ủng hộ về mặt vật chất và tinh thần từ quý cơ quan, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn !

 

TM. CLB NHÂN ÁI MIỀN BẮC

PHÓ TỔNG PHỤ TRÁCH

 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Thảo

     

Tổng quan về chiến dịch

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của Thanh niên trong việc tham gia các chương trình tình nguyện như “xây dựng nông thôn mới”, “tiếp sức đến trường”, “đền ơn đáp nghĩa”… góp phần tạo lợi ích thiết thực, chia sẻ những khó khăn với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên cả nước, phát huy mối quan hệ tốt đẹp giữa thanh niên tình nguyện với địa phương.

- Tiếp tục tạo môi trường thực tiễn sinh động cho Tình nguyện viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền sâu rộng kế hoạch và ý nghĩa của chiến dịch, thu hút sự quan tâm của cộng đồng dành cho chiến dịch

- Đảm bảo tính chất của chiến dịch: cơ chế chỉ huy tập trung, thống nhất hành động, kỷ luật nghiêm, chỉ huy theo sát từng địa bàn và nội dung công tác, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, nhân dân địa phương để hoàn thành tốt các công tác chiến dịch đề ra.

- Thực hiện phương châm: đoàn kết – thân thiện, tạo niềm tin cho nhân dân; xung kích, tình nguyện.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHIẾN DỊCH

1. Thời gian (dự kiến)

- Từ ngày 08/ 07 / 2013 đến 17 / 07 / 2013

2. Địa điểm thực hiện

- Thôn Tiến Hậu, xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

3. Số lượng tham gia

- Hơn 50 TNV, thanh niên.

4. Đối tượng tham gia

- Các tình nguyện viên trong CLB Nhân Ái

- Các TNV khác yêu thích công việc thiện nguyện có kỹ năng hoạt động xã hội và các kỹ năng, chuyên môn phù hợp với từng công việc cụ thể của chương trình.

- Có sức khoẻ tốt (không mắc những bệnh di truyền, tim mạch), chịu được điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, có khả năng tự bảo vệ bản thân.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1.     Chương trình “Chung tay xây dựng nông thôn mới” với hoạt động xây dựng 15-20 bể chứa nước sạch.

- Xây dựng mới 15-20 bể chứa nước sạch cho hơn 100 hộ dân, theo cụm gia đình (các hộ gia đình cạnh nhau sẽ dùng chung 1 bể chứa nước)

- Lắp hoàn chỉnh hệ thống vòi nước tương ứng với số hộ dân sử dụng tại mỗi bể nước, lắp đặt hệ thống lắp đậy, che chắn an toàn nhằm tránh tai nạn cho trẻ em.

- Hướng dẫn người dân sử dụng, bảo vệ, giữ sạch bể chứa nước cũng như nguồn nước tại địa phương.

2. Chương trình“Cùng em vui hè”.

- Tổ chức 10 buổi sinh hoạt đội cho các em thiếu nhi tại thôn: học nghi thức đội, múa hát sân trường, tổ chức các trò chơi tập thể vui vẻ, bổ ích.

- Tổ chức các cuộc thi nhằm phát huy sức sáng tạo cho các em, tạo sân chơi bổ ích như: cuộc thi vẽ “Ước mơ của em”, thi “Hái hoa dân chủ”, thi “Kéo co”, …

- Tổ chức ôn tập hè cho các em thiếu nhi, hệ thống lại kiến thức trong năm học, đặc biệt là môn Toán cho học sinh lớp 2, lớp 3 và môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 1.

3. Chương trình hành động vì an sinh xã hội

- Thực hiện các công tác dân vận, thăm hỏi động viên nhân dân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

- Tuyên tuyền, tư vấn sức khỏe và giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên, tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình cho bà con địa phương,

- Tuyên tuyền về vấn đề bảo vệ môi trường, bảo vệ và sử dụng nguồn nước sạch, đặc biệt là trồng và bảo vệ rừng.

- Tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ với thanh niên và nhân dân địa phương.

4. Chương trình “Cùng bà con lên nương”

- Giúp nhân dân thu hoạch lúa, ngô

- Giúp nhân dân làm cỏ ngô, cỏ lạc, cỏ thuốc lá.

- Cùng nhân dân trồng và phủ kín những đồi trọc

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ huy Chiến dịch

- Tổng chỉ huy chiến dịch: Vũ Thị Thảo – Phó tổng phụ trách CLB Nhân Ái chi nhánh miền Bắc.

- Phó chỉ huy chiến dịch: Doãn Thành Đô – Chủ nhiệm CLB Nhân Ái chi nhánh Hà Nội

- Ủy viên: Vũ Ngọc Vân Anh – Chủ nhiệm  CLB Nhân Ái chi nhánh Hải Dương.

- Ủy viên: Nguyễn Thành Nam – Chủ nhiệm CLB Nhân Ái chi nhánh Hà Nam

 

2.     Biện pháp tổ chức

- Phân công công tác chuẩn bị

1.     Ban tiền trạm

-      Hoàn thành việc lên kế hoạch sơ bộ chương trình sau khi đi khảo sát địa điểm

-      Kế hợp với ban chủ nhiệm hoàn thành kế hoạch cụ thể

-      Hoàn thành việc xin đơn tổ chức chương trình tại địa phương

-      Hoàn thành việc lấy số liệu về số hộ nghèo, số em nhỏ và các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương

2.     Ban truyền thông

-      Đăng tải kế hoạch chương trình tại các trang web, các diễn đàn, trên face book các hội nhóm, phát tin về kế hoạch trong chương trình radio.

-      Liên tục cập nhật thông tin về chương trình

-      Thiết kế baner chương trình, in luôn baner để treo trong các chương trình gây quỹ, tổ chức thay avat hưởng ứng chương trình.

-      Lên kế hoạch cùng ban nhân sự tổ chức tuyển TNV

3.     Ban văn nghệ:

-      Lên kế hoạch về chương trình văn nghệ giao lưu

-      Lập topic đăng ký tham gia văn nghệ

-      Tổ chức tập luyện các bài hát, các tiết mục văn nghệ trong các buổi sinh hoạt, buổi họp

-      Chuẩn bị máy chiếu, máy tính, loa, đài, mic…. Và những vật dụng cần thiết cho chương trình giao lưu và chiếu phim.

4.     Ban ngoại giao

-      Nhận kế hoạch và triển khai việc xin tài trợ từ các cá nhân, cơ quan, tổ chức

-      Lên kế hoạch tổ chức các hoạt động gây quỹ từ thiện: đêm nhạc từ thiện, du ca…

-      Phát động chương trình Heo đất Nhân Ái

5.     Ban kinh doanh

-      Lập kế hoạch chi tiết về các hoạt động kinh doanh gây quỹ

-      Tổ chức kinh doanh gây quỹ: bán quần áo, trà đá, bút bi, thu gom giấy vụn…

6.     Ban nhân sự

-      Lập danh sách các TNV đăng ký tham gia gây quỹ, kinh doanh

-      Lập danh sách các TNV tham gia chương trình (sau khi có topic đăng ký), phân chia các TNV theo danh sách các công việc cụ thể:

+ Đội xây dựng

+ Đội gia sư

+ Đội dân vận

 

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

  Dự kiến Các mốc thời gian chính trong công tác tổ chức chương trình:

- Từ 20/4 – 25/4/2013: Thành lập Ban tổ chức chiến dịch. Lập dự kiến kế hoạch, tìm kiếm địa điểm và liên hệ địa phương.

- Từ 25/4 – 01/5: Tiền trạm, khảo sát thực tế địa phương lần 1.

- Từ 01/5 – 05/5: Đánh giá sơ bộ thực tế địa phương, các vấn để cần giải quyết, lập khung thời gian và hồ sơ chương trình.

- Từ 05/5 – 15/5: Đẩy mạnh truyền thông, mời tài trợ chương trình,

- Từ 30/5 – 15/6: Tiền trạm lần 2, chốt kế hoạch thực hiện với địa phương.

- Từ 15/5 – 20/5: Kiểm tra hồ sơ và khối lượng công việc, lập kế hoạch tuyển Tình nguyện viên theo nhu cầu công việc.

- Từ 20/5 – 20/6: Tích cực triển khai các công tác vận động quyên góp, kinh doanh gây quỹ chương trình.

- Từ 20/6 – 30/6: Chốt danh sách TNV, lập hồ sơ (có cam kết tình nguyện tham gia chiến dịch) của TNV, phân loại quần áo, sách vở ủng hộ.

- Từ 30/6 - 03/7: Hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng

- Từ 7/7: Tổng kết sơ bộ chiến dịch giai đoạn 1

- Từ 8/77 – 17/7 Lên đường, chính thức diễn ra chiến dịch.

- Từ 17/7 – 20/7: Tổng kết, đánh giá toàn bộ Chiến dịch, báo cáo tài chính, truyền thông hậu chương trình, tri ân mạnh thường quân, nhà tài trợ, cấp giấy chứng nhận cho TNV tham gia Mùa Hè Xanh.

VI. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT TÌNH NGUYỆN VIÊN

1. Khen thưởng

- Cấp giấy chứng nhận tham gia Chiến dịch Mùa Hè Xanh 2013 cho toàn bộ các TNV đã tham gia Chiến dịch, dù hoạt động tại địa phương hay tham gia công tác tổ chức tại Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam.

- Cấp giấy khen của Huyện Đoàn hoặc Xã Đoàn cho các TNV có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Mùa Hè Xanh do Ban tổ chức đề nghị huyện Đoàn hoặc xã Đoàn xét duyệt.

2. Kỷ luật

- Ban Chỉ huy chiến dịch sẽ áp dụng hình thức kỷ luật đối với những TNV tham gia chiến dịch Mùa hè xanh 2013 vi phạm Nội quy chiến dịch. Tùy theo mức độ vi phạm sẽ có hình thức xử lý phù hợp.

 

GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA PHƯƠNG

1.     Khái quát về Xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Nhất Tiến là 1 trong những xã nghèo nằm ở phía Tây Bắc của huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Xã Nhất Tiến có diện tích 42.51 km², dân số năm 1999 là 3621 người,mật độ dân số đạt 85 người/km². Có đồng bào các dân tộc Tày, Dao, Mông, và 1 số ít dân tộc Kinh cùng chung sống.

Là 1 xã nằm rất xa trung tâm huyện Bắc Sơn, địa hình chủ yếu là đồi núi, nên việc phát triển kinh tế rất khó khăn.

Nhân dân Nhất Tiến chủ yếu làm nông nghiệp: trồng cây thuốc lá, trồng ngô, đậu tương, trồng lúa.

Tình hình văn hóa, dân trí: trình độ dân trí thấp, y tế, giáo dục chưa phát triển, cơ sở hạ tầng của xã còn lạc hậu.

2.     Thông tin về thôn Tiến Hậu (Cô Kê), xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

-      Là một thôn bản nằm cách biệt hoàn toàn với các thôn khác của xã bằng 4km đường đồi núi.

-      Tiến Hậu, tên gọi cũ là Cô Kê, có 110 hộ dân cùng sinh sống.

-      Dân tộc: chủ yếu là dân tộc Mông, Dao, Tày và 1 số ít người Kinh.

-      Thôn có 105/111 hộ nghèo, có hơn 100 trẻ em trong độ tuổi được đến trường.

-      Địa hình: 100% là đồi, núi, giao thông khó khăn, 100% đường giao thông chưa được bê tông hóa.

-      Dân số: đông, mỗi gia đình thường có 3-5 con, nhiều gia đình có 7-8 con.

-      Trình độ dân trí thấp: chủ yếu trẻ em chỉ học hết cấp 1, số ít học hết cấp 2

-      Đời sống: khó khăn, sản xuất yếu kém, việc giao lưu với bên ngoài cực kì hạn chế.

-      Canh tác: chủ yếu là nông nghiệp: trồng cây thuốc lá, ngô, đậu tương; lâm nghiệp: khai thác gỗ tự nhiên.

-      Văn hóa, tín ngưỡng: sở hữu nét văn hóa dân tộc, bản sắc người Mông, Dao, tày với những trang phục truyền thống, những điệu hát, điệu múa cổ truyền. Một bộ phận người Mông theo tín ngưỡng của đạo Tin Lành.

* Danh sách 10 hộ nghèo nhất thôn Tiến Hậu

1.  Ngô Văn Ninh

2. Lý Văn Tính

3. Ma Văn Tu

4. Đào Văn Sinh

5. Dương Văn Kim

6. Triệu Sinh Vượng

7. Đỗ Nho Sơn

8. Dương Thị Chanh

9. Đào Văn Vàng

10. Triệu Tiến Phúc.

THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

1.     Thông tin về CLB Nhân Ái.

- Tên đầy đủ của tổ chức (tiếng Việt):* Câu lạc bộ từ thiện Nhân Ái
- Tiếng Anh :   Nhan Ai Club                Tên viết tắt: NAC
- Địa chỉ trụ sở chính : 119 Trần Huy Liệu- Cẩm Lệ- Đà Nẵng

- Số điện thoại: 0978.632.733
- Website chính thức: http://nhanaiclub.com
- Website trên http://vicongdong.vn:*http://nhanaiclub.vicongdong.vn

- Email: info@nhanaiclub.com
- Ngày thành lập tổ chức : 12/7/2010
- Số thành viên chính thức của tổ chức:  200
- Lĩnh vực hoạt động: Từ thiện, tình nguyện
- Địa bàn hoạt động : Cả nước

- Các chi nhánh: Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Dương, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nam, - Quảng Nam, Cần Thơ, Vĩnh Long.

- Bài hát truyền thống của CLB: Cho yêu thương bay xa, Trái tim Nhân Ái.

2.     Thông tin về CLB Nhân Ái chi nhánh miền Bắc

- Tên gọi: CLB Nhân Ái miền Bắc

- Tên viết tắt (Tên gọi khác): NAC và những người anh em.

- Website: http://nhanaiclub.com

- Phó tổng phụ trách CLB Nhân Ái miền Bắc: Vũ Thị Thảo

 SĐT: 0934500607
 Địa chỉ : Khu TT K612- Dương Xá- Gia Lâm - Hà Nội
 Y/M : nhanaiclubmienbac - Email: naams@nhanaiclub.com

- Địa bàn hoạt động: tất cả các tỉnh miền Bắc.

- Các chi nhánh: Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam.

- Câu lạc bộ Nhân Ái Hà Nội:

+ Thành lập: 10/2010

+ Chủ nhiệm: Doãn Thành Đô sđt: 0974.366.296

+ Email: nhanaiclubhn@gmail.com

+ Facebook: Nac và những người anh em

- Câu lạc bộ Nhân Ái Hải Dương

+ Thành lập: tháng 11/2010

+ Chủ nhiệm: Vũ Ngọc Vân Anh

+ Email: nhanaiclubhd@gmail.com

+ Facebook: NAC Hải Dương – Nơi kết nối những tấm lòng Nhân Ái.

- Câu lạc bộ Nhân Ái Hà Nam

+ Thành lập 4/2012

+ Chủ nhiệm: Nguyễn Thành Nam

+ Email: hanam@nhanaiclub.com

+ Facebook: NAC Hà Nam

 

 

KẾ HOẠCH CHI TIẾT THỰC HIỆN TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chi tiết

Ghi chú

08//7

5h00

Tập trung TNV

- Vận chuyển đồ lên xe, kiểm tra quân số và vật dụng.

Đại La – HBT- HN

5h30

Xuất phát

 

 

9h30

Đến xã Nhất Tiến

-         Xuống xe, vận chuyển đồ xuống.

 

9h30 -12h

Di chuyển quân và đồ đạc vào thôn Cô Kê

Phối hợp với thanh niên địa phương cùng di chuyển đồ đạc, vật dụng vào thôn

Phương tiện: tự vận chuyển, đi bộ 4km

12h – 12h30

Đến Cô Kê, làm việc ban đầu với chính quyền địa phương

-         Ban chủ nhiệm làm việc với chính quyền xã, thôn, đoàn thanh niên

 

 

12h30 – 14h

Ổn định toàn đoàn, ăn trưa, nghỉ ngơi

-         Có cuộc họp ban đầu với tất cả các TV, TNV, phổ biến lại nội quy, quy định tổ chức và các công việc cơ bản.

-         Phân chia lại đội, nhóm với từng công việc cụ thể.

Ban chủ nhiệm

-         Các TNV ăn trưa, nghỉ ngơi.

Ban Hậu Cần

14h – 17h

TNV đi thăm thôn bản, làm quen với bà con trong thôn

- Các TNV đi chào, thăm hỏi bà con trong thôn

- Đến thăm các địa điểm sẽ xây dựng bể chứa nước

- Có sự hướng dẫn của lãnh đạo thôn.

17h -19h

Các TNV nghỉ ngơi

-         Các TNV tắm giặt, sinh hoạt cá nhân.

 

-         Ăn tối

Ban hậu cần

19h – 21h30

Tổ chức đêm giao lưu đầu tiên với các em nhỏ và nhân dân địa phương

-         Giao lưu, trò chuyện, tìm hiểu về đời sống của bà con

-         Trò chuyện và ca hát cùng các em thiếu nhi

Toàn đoàn

21h30 -22h30

Giao lưu giữa các TNV trong đoàn

-         Làm quen, giới thiệu chi tiết bản thân.

 

 

Từ ngày 09/07 – 15/07

5h

Chuẩn bị bữa sáng

Ban hậu cần dậy trước để chuẩn bị bữa sáng.

 

5h – 6h

Tất cả dậy, vệ sinh cá nhân, tập thể dục

- Các bạn TNV thức dậy, tập thể dục, học nhảy Flash Mob

- Vệ sinh cá nhân

Mỗi buổi sáng, các TNV sẽ được học 1 bài Flash Mob

6h – 7h

Ăn sáng, chuẩn bị đồ

- Ăn sáng

- Ban Hậu cần phân chia người dọn dẹp

- TNV sau khi ăn sáng chuẩn bị quần áo, dụng cụ lao động để tiến hành làm việc

 

7h-11h

Và 13h-17h

Đội gia sư

- Củng cố lại kiến thức các môn cho các em học sinh tại “Lớp học Nhân Ái” (2 ngày)

- Đặc biệt là môn Tiếng Việt cho các em nhỏ lớp 1, môn toán cho các em lớp 2-5

- Dạy Tiếng Anh cơ bản (2 ngày)

Cho các em nhỏ lớp 3-5

- Làm góc học tập (2 ngày)

Tiến hành cùng các em nhỏ xây dựng các góc học tập

- Tiến hành thi vòng sơ loại cuộc thi vẽ “Ước mơ của em” và cuộc thi “Hái hoa dân chủ”

 

Đội xây dựng

-Tiến hành xây dưng bể chứa nước tại địa điểm đã được phân công
- Xây dựng đúng kĩ thuật, đảm bảo tiến độ và an toàn lao động

- Mỗi đội sẽ có sự giám sát, giúp đỡ của lãnh đạo địa phương có chuyên môn hoặc nhân dân có kinh nghiệm xây dựng

-

- Cơ bản hoàn thành việc xây dựng móng và tường bể chứa trong 4 ngày

- Chát tường bể trong 2 ngày

- Lắp vòi nước và hoàn thiện: 1 ngày
- Luân phiên xây dựng, đảm bảo mỗi bể nước đều có 1 ngày khô tường trước khi tiến hành chát và làm chống thấm.

Đội hình hậu cần

- Chuẩn bị các công tác hậu cần, ăn nghỉ cho TNV.

- Phục vụ nước uống cho các đội trong quá trình gia sư, xây dựng.

 

- Đội hậu cần sẽ có 2 người phụ trách chính, mỗi buổi sẽ có sự điều động thêm TNV từ các đội

11h – 13h

Ăn trưa + nghỉ ngơi

- Đội hậu cần chuẩn bị các bữa ăn đảm bảo thời gian để các TNV có thể có thời gian nghỉ ngơi cho buổi lao động chiều.

 

17h – 18h

Nghỉ

- Thể dục thể thao

- Vệ sinh cá nhân

- Hoạt động tự do

Chơi các trò chơi vận động, học nhảy flash mob

18h – 19h

Ăn tối

 

 

19h – 21h

Tổ chức sinh hoạt hè cho các em nhỏ

- Dạy nghi thức đội cho các em

- Tổ chức các trò chơi vui nhộn

- Kết hợp chiếu phim, văn nghệ, giao lưu

Hoặc có thể kết hợp với đội tuyên truyền

21h-22h

Họp tổng kết ngày làm việc, phổ biến công việc ngày hôm sau.

- Họp rút kinh nghiệm, phân công lại công việc ngày hôm sau

- Sinh hoạt tình nguyện viên

Tất cả các tối, trừ tối ngày 12/7

22h

Nghỉ

- Các TNV phải đi ngủ đúng giờ để đảm bảo sức khỏe cho hoạt động của ngày hôm sau.

 

16/07

5h

Chuẩn bị bữa sáng

Ban hậu cần dậy trước để chuẩn bị bữa sáng.

 

5h – 6h

Tất cả dậy, vệ sinh cá nhân, tập thể dục

- Các bạn TNV thức dậy, tập thể dục, học nhảy Flash Mob

- Vệ sinh cá nhân

 

6h – 7h

Ăn sáng, chuẩn bị đồ

- Ăn sáng

- Ban Hậu cần phân chia người dọn dẹp

 

 

7h -11h

Tổ chức các cuộc thi cho các em nhỏ và TNV

- Tổ chức vòng chung kết các cuộc thi: “Hái hoa dân chủ”, “Ước mơ của em”,

- Thi kéo co giữa các em nhỏ

- Thi sơ khảo văn nghệ TNV (giọng hát hay, flasch mob)

 

Toàn đội

11h -13h

Nghỉ ngơi, ăn trưa

 

 

13h-16h

Nghiệm thu bể chứa nước

-Cùng Đoàn TN xã và chính quyền địa phương nghiệm thu các công trình xây dựng

- Hướng dẫn nhân dân sử dụng bể nước hợp vệ sinh

- Kết hợp tuyên truyền vệ sinh môi trường, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ rừng và tuyên truyền về dân số, kế hoạch hóa gia đình.

- Toàn đội

16h-18h

Nghỉ ngơi, ăn uống

- Các TNV sinh hoạt cá nhân

- Ăn tối

 

12/07

19h-22h

Sinh nhật CLB

- Tổ chức sinh nhật cho các TV, TNV có sinh nhật trong tháng 7

- Tổ chức sinh nhật CLB tròn 3 tuổi

- Ban hậu cần chuẩn bị nến, bánh kẹo cho buổi sinh nhật

- Ban văn nghệ chuẩn bị các tiết mục giao lưu

16/7

18h-19h

Chuẩn bị sân khấu cho đêm tổng kết

- Các TNV phân công, hỗ trợ chuẩn bị sân khấu

- Ban văn nghệ hoàn tất các khâu cuối cùng cho đêm tổng kết (các tiết mục giao lưu, ca nhạc, kịch, đàn, sáo…)

 

19h-22h

Đêm tổng kết chiến dịch, giao lưu văn nghệ.

- Tổng kết chiến dịch Mùa hè xanh 2013
+ Đại diện ban CN CLB tổng kết

+ Đại diện huyện Đoàn Bắc sơn
+Đại diện UBND xã, Đoàn xã Nhất Tiến

+ Đại diện thôn Tiến Hậu

- Giao lưu văn nghệ:

Xen kẽ các tiết mục văn nghệ của thanh niên địa phương, văn nghệ của CLB và của các em thiếu nhi, nhân dân

- Tặng quà cho các gia đình khó khăn tại địa phương

- Tặng quà các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập.

- Tặng quà kỷ niệm cho địa phương

- Trao giải các cuộc thi: “Hái hoa dân chủ”, “Ước mơ của em”

- Trao góc học tập cho các em học sinh giỏi khó khăn.

- Đại diện huyện đoàn, xã đoàn, trao bằng khen cho các TNV tiêu biểu trong chiến dịch MHX

- Đại diện CLB trao giấy chứng nhận cho tất cả các TNV tham gia chiến dịch.

- Đại diện CLB Nhân Ái cảm ơn chính quyền và nhân dân địa phương.

- Ban chủ nhiệm lên kế hoạch chi tiết cho buổi tổng kết

- Ban văn nghệ lên kế hoạch chi tiết về tiến trình giao lưu văn nghệ, các tiết mục cụ thể (kết hợp với đoàn TN địa phương)

- Ban hậu cần chuẩn bị tốt giấy khen và các phần quà cho mục trao quà, trao giải.

 

22h-23h

Sinh hoạt TNV

- Kết thúc chương trình văn nghệ tổng kết, họp rút kinh nghiệm

- Sinh hoạt

- Nghỉ ngơi

 

Ngày 17/07

5h-07h

Các TNV thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng.

 

 

7h-8h

Chia tay

- Chia tay với chính quyền địa phương

- Chia tay với nhân dân và các em nhỏ

 

8h-10h30

Di chuyển ra xã

- Toàn đoàn đi bộ ra xã

4km

10h30-15h

Lên xe, di chuyển đi thăm quan khu du lịch Hang Phượng Hoàng, Thái Nguyên

- Tham quan

- Nghỉ ngơi ăn trưa

- Hang nằm trên trục đường về Hà Nội.

15h -17h30

Lên xe về Hà Nội

Về đến HN, kết thúc chiến dịch

 

Từ ngày 18-20/7

 

Tổng kết, báo cáo, thu chi, gửi thư cảm ơn

- Tổng hợp thu chi trong toàn bộ chiến dịch

- Phóng sự ảnh, bài truyền thông, bài viết về chương trình

- Gửi thư cảm ơn đến các nhà tài trợ, mạnh thường quân, gửi lời cảm ơn đến các TV, TNV

 

- Ban tài chính

 

- Ban truyền thông

 

- Ban đối ngoại

DỰ TRÙ KINH PHÍ

1. Kinh phí cho TNV

STT

MỤC CHI

DIỄN GIẢI

ĐƠN VỊ

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

SỐ LƯỢNG

THÀNH TIỀN (VNĐ)

1

Vận chuyển

Thuê xe Hà Nội – Lạng Sơn

Xe 35 chỗ

6,000,000

1

6,000,000

3

Thuê xe Lạng Sơn – Hà Nội

Xe 35 chỗ

6,000,000

1

6,000,000

4

TNV

Tiền ăn TNV

Người/ ngày

25,000

35 người x 10 ngày

8.750.000

5

Nước uống

bình

20.000

10

400.000

7

Áo xanh Tình nguyện, mũ tai bèo

Bộ

100,000

35

3.500,000

Cộng:

 

24.650.000

 

2. Kinh phí cho chương trình

STT

MỤC CHI

DIỄN GIẢI

ĐƠN VỊ

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

SỐ LƯỢNG

THÀNH TIỀN (VNĐ)

1

Quà tặng

Quà tặng hộ nghèo

Xuất

200.000

10

2.000.000

Học bổng

Xuất

200.000

10

2.000.000

Áo trắng đến trường

áo

50.000

100

5.000.000

Sữa

Hộp

5.000

200

1.000.000

Bánh kẹo

 

 

 

Không hạn chế

Vở

Quyển

5.000

200

1.000.000

Sáp màu

Hộp

10.000

50

500.000

Bút chì

Bút

3.000

50

150.000

Tẩy

Tẩy

3.000

50

150.000

15.000

50

750.000

Dép

đôi

25.000

50

1.250.000

Xà bông

bánh

6.000

50

300.000

2

Tuyên truyền

Tài liệu tuyên truyền

(xin từ các cơ quan,tổ chức)

 

 

 

 

3

Tài trợ

Truyền thông

Hồ sơ giấy tờ

 

 

 

400.000

4

Quà lưu niệm nhà tài trợ và địa phương sau chương trình.

 

 

 

1.000.000

5

Truyền thông

 

 

 

100.000

6

Baner chương trình

Baner

Bạt

500.000

2

1.000.000

7

Thuốc và dụng cụ y tế cho TNV

 

 

 

 

500.000

8

Dụng cụ khác

- Đồ dung trang trí, tạo góc học tập

 

 

 

1.000.000

Đồ dung, đạo cụ cho các đêm văn nghệ, dựng sân khấu

 

 

 

1.000.000

9

Chi phí khác

 

 

 

 

1.000.000

10

Cộng

 

20.100.000

Phát sinh

10% chi phí

2.010.000

Tổng

 

22.110.000

CÁC THÔNG TIN VỀ QUYỀN LỢI, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ, LIÊN HỆ…

I. Quyền lợi khi tham gia chương trình:

1.   Đối với nhà tài trợ :

-   Được tham gia, đóng góp giúp đỡ những người dân còn khó khăn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, là lành đùm lá rách – một trong những truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam.

-   Logo và tên của nhà tài trợ sẽ được treo trên website CLB và được in lên áo, mũ và banner để sử dụng trong suốt quá trình thực hiện chương trình.

2.   Đối với tình nguyện viên (TNV )

-   Được đem sức mình đến giúp những nơi còn khó khăn của đất nước (cụ thể là vùng cao )

-    Được làm việc tình nguyện trong môi trường năng động.

-    Được giao lưu với các TNV từ nhiều vùng quê khác nhau.

-    Được sống và trải nghiệm cuộc sống vùng biên giới.

-    Mỗi TNV được phát 1 chiếc mũ tai bèo có in logo CLB.

-    Mỗi TV NAC được hỗ trợ tiền áo tham gia chương trình.

 II. Hình thức đăng ký tham gia chương trình (Đối với các TNV)
- Các bạn đăng ký theo mẫu của CLB rồi gửi về mail: nhanaiclubhn@gmail.com/ nhanaiclubhd@gmail.com / hanam@nhanaiclub.com

Tiêu đề ghi rõ: Đơn đăng ký tham gia chương trình Mùa hè xanh 2013.

Thời gian đăng ký tham gia ctrình (dự trù) là : Từ ngày 10/6/2013 đến ngày 17/6/2013

Thời gian phỏng vấn: từ ngày 18/6/2013 đến ngày 23/06/2013

Kinh phí dự trù cho mỗi TNV : 500k (sẽ được hỗ trợ tiếp tục khi nhận được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm..)
III.Thông tin liên hệ:

- Phụ trách Câu Lạc Bộ Nhân Ái khu vực Miền Bắc:

Vũ Thị Thảo- SĐT: 0934500607
Địa chỉ : Khu TT K612- Dương Xá- Gia Lâm - Hà Nội
Y/M : nhanaiclubmienbac - Email: naams@nhanaiclub.com

TK: 00089021001 Vũ Thị Thảo Ngân Hàng Tiên Phong - Cầu Giấy

- Chủ nhiệm Câu Lạc Bộ Nhân Ái khu vực Hà Nội:

Doãn Thành Đô- SĐT: 0974.366.296

mail: nhanaiclubhn@gmail.com

- Chủ nhiệm CLB Nhân Ái Hải Dương.
Vũ Ngọc Vân Anh- SĐT:0923344808.  0974475652 
Tk: Vũ Ngọc Vân Anh-TK số: 46010001102300, Ngân hàng đầu tư và Phát triển tỉnh Hải Dương   Email: ngovuminhphuong@yahoo.com.vn

 

TM. BAN CHỈ HUY CHIẾN DỊCH

 

 

Vũ Thị Thảo

 

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2013

T.M BAN DỰ ÁN KẾ HOẠCH

 

 

 

Vũ Thị Thúy Nhàn

 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Gửi bài viết

Thành viên tiêu biểu các chi nhánh năm 2012